Pris og tilskud

Tumlingerne er en privat pasningsordning i Aarhus Kommune, godkendt under Dagtilbudslovens §§ 78, 79 og 81, dvs. du kan få tilskud fra kommunen til at få dit barn passet hos mig.

Den samlede betaling for en plads i Tumlingerne i Lisbjerg er 9.000 kr. pr. md. inkl. det skattefrie tilskud på op til 75% fra kommunen. Det er 6.423 kr. pr. md. som vil blive sat ind på jeres konto.

Egenbetaling for en plads i Tumlingerne er dermed 2.577 kr. pr. md.

Tilskuddet fra kommunen, bliver betalt forud til jer og sættes ind på jeres NEM-konto, når I har overført 9.000 kr. pr. md. for pasningen til mig. I betaler forud til mig, så jeg har pengene senest den sidste hverdag i måneden på min konto.

I betaler 12 måneder om året og i får tilskud alle 12 måneder.

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads i den private pasningsordning.

Kommunen yder søskenderabat i den private pasningsordning Jf. kommunens generelle regler.

Prisen reguleres i takt med det kommunale tilskud, der reguleres årligt til den 1. januar.

Spørgsmål til økonomien kan rettes til:

Borgerservice på tlf.: 8940 2222 eller skriv en digital mail til Pladsanvisningen.

Indgåelse af aftaler

Når vi er nået frem til at jeres barn skal gå i Tumlingerne, indgår vi en kontrakt, som vi i fællesskab udfylder. Derefter indsender jeg den til kommunen, så det økonomiske kan komme på plads.

Ophør af aftale

Skulle I ønske at opsige kontrakten før tid, kan I gøre dette med en måneds varsel, enten fra den 1. eller 15. i måneden.

Tilsyn

Mit hjem og jeg selv er selvfølgeligt godkendt af Aarhus kommunen og der bliver ført tilsyn både anmeldte og uanmeldte af en konsulent i Børn- og Unge afdelingen hos Aarhus kommune.

Er i interesseret i at høre mere om Tumlingerne og jeg, er i meget velkomne til at kontakte mig enten på:

Tlf.: 2023 2777

eller

E- mail: Tumlingernelisbjerg@gmail.com